fbpx

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (disclaimer) zijn van toepassing op www.FitbodyNutrition.nl – FitbodyNutrition.nl (site), eigendom van het bedrijf Fitbody Nutrition is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76725405

Door de site te bezoeken en/of de op of via de site aangeboden informatie te gebruiken, verklaart men zich akkoord met de toepasselijkheid van de disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via de site en de disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Gebruik van de site

De site verstrekt informatie. Hoewel FitbodyNutrition.nl constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie op de site niet volledig, niet actueel of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site, wordt door FitbodyNutrition.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. FitbodyNutrition.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

FitbodyNutrition.nl biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door FitbodyNutrition.nl uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

FitbodyNutrition.nl behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FitbodyNutrition.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De informatie op de site wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op de site en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.